۱۹مرداد ۱۳۹۴

کنترل خوردگی برج خنک کننده     برای کنترل خوردگی در برج خنک کننده به: ۱- معلومات مربوط به اجزاء فلزی در برج خنک کننده ۲ – شناخت استعداد فلز از جهت خوراکی ۳ – آشنایی با محدودیت های مربوط به کاربرد مواد شیمیایی ضد خوراکی نیاز است. شناخت از سیستم برج خنک کننده و […]

۱۹مرداد ۱۳۹۴

پوسیدگی قطعات فلزی برج خنک کننده و پیشگیری از آن   در برجهای خنک کن از نمک کرم برای پیشگیری از خوردگی استفاده می گردید که از موثرترین وسیله دفاعی علیه خوردگی و پوسیدگی آهن بود، اما بنابر قانون حفاظت محیط زیست کاربرد نک کرم غیر مجاز شناخته شد. آهن یا فلز گالوانیزه پوشش نازکی از […]

۱۹مرداد ۱۳۹۴

راهنمای نگهداری برجهای خنک کننده   مجموعه صنعتی سوارا تهویه با دارا بودن کادری مجرب اماده ارائه خدمات تعمیرات برج خنک کننده و همچنین طراحی برج خنک کننده در مدل های مختلف برای شما می باشد. روش حل مشکل علت مشکل  تمامی المینیتورها و سوراخهای خروج آب را چک کنید تا مطمئن شوید که در جای […]

۱۹مرداد ۱۳۹۴

توزیع آب (اسپری کردن آب)     یکی از قطعاتی که تاثیر مستقیم بر راندمان برج خنک کننده دارد سیستم توزیع آب می باشد. نوع سیستم اسپری توزیع آب چند طرح دارد که متداول ترین آن با فشار کم از نازل های فلز با منفذ به قطر ۳ میلی متر می باشد ، چون مخروط […]